ZİNNUREYN İsminin Anlamı

ZİNNUREYN isminin anlamı,

– İki nur sahibi. Hz. Osman’a Hz. Muhammed (s.a.s’in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir.)

şeklindedir. ZİNNUREYN ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun