ZERİŞTE İsminin Anlamı

ZERİŞTE isminin anlamı,

1. Altın tel, sırma. 2. San. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

şeklindedir. ZERİŞTE ismi dil olarak Farsça kökenli bir isim olup genellikle Erkek veya Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun