ZEMZEM İsminin Anlamı

ZEMZEM isminin anlamı,

– Ka’be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

şeklindedir. ZEMZEM ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek veya Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun