YUSUF İsminin Anlamı

YUSUF isminin anlamı,

1. Hz. Ya’kub (a.s.’un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.)

şeklindedir. YUSUF ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun