YÜRÜK İsminin Anlamı

YÜRÜK isminin anlamı,

– (bkz. Yörük. 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker. 3. Hızlı koşan at.)

şeklindedir. YÜRÜK ismi dil olarak Türkçe kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun