YEZDAN İsminin Anlamı

YEZDAN isminin anlamı,

1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. – İsim olarak kullanılmaz.

şeklindedir. YEZDAN ismi dil olarak Farsça kökenli bir isim olup genellikle Erkek veya Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun