YEHUDA İsminin Anlamı

YEHUDA isminin anlamı,

– Hz. Ya’kub’un on iki oğlunun en büyüğü.

şeklindedir. YEHUDA ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun