YASER İsminin Anlamı

YASER isminin anlamı,

– Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık.

şeklindedir. YASER ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun