YAKTIN İsminin Anlamı

YAKTIN isminin anlamı,

– Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki.

şeklindedir. YAKTIN ismi dil olarak Farsça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun