YAHYA İsminin Anlamı

YAHYA isminin anlamı,

– ‘Allah lütufkardır” anlamında. Kur’an-ı Kerim’de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.’nın oğlu olan peygamber.)

şeklindedir. YAHYA ismi dil olarak İbranice kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun