YAFES İsminin Anlamı

YAFES isminin anlamı,

– Hz. Nuh (a.s.’un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.)

şeklindedir. YAFES ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun