VİSAM İsminin Anlamı

VİSAM isminin anlamı,

– Damgalı, nişanlı.

şeklindedir. VİSAM ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun