VERRAK İsminin Anlamı

VERRAK isminin anlamı,

– Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak.

şeklindedir. VERRAK ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun