VEDİ İsminin Anlamı

VEDİ isminin anlamı,

– Başkasının malını saklamakla görevli kimse.

şeklindedir. VEDİ ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun