VECİHE İsminin Anlamı

VECİHE isminin anlamı,

– (bkz. Vecih.)

şeklindedir. VECİHE ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun