VECDET İsminin Anlamı

VECDET isminin anlamı,

– Zenginlik, varsallık.

şeklindedir. VECDET ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun