VECAZET İsminin Anlamı

VECAZET isminin anlamı,

– Sözün, veciz kısa oluşu.

şeklindedir. VECAZET ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun