VAİZ İsminin Anlamı

VAİZ isminin anlamı,

– Dinsel öğütlerde bulunan kimse.

şeklindedir. VAİZ ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun