VAİD İsminin Anlamı

VAİD isminin anlamı,

– Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma.

şeklindedir. VAİD ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun