URUZ İsminin Anlamı

URUZ isminin anlamı,

– Hedef, amaç, gaye.

şeklindedir. URUZ ismi dil olarak Türkçe kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun