UKAB İsminin Anlamı

UKAB isminin anlamı,

1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed’in (s.a.s (bayrak sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.)

şeklindedir. UKAB ismi dil olarak Arapça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun