TEHEMTEN İsminin Anlamı

TEHEMTEN isminin anlamı,

– İri yan, boylu boslu yiğit. Eski İran kahramanı Zaloğlu Rüstem’in lakabı.

şeklindedir. TEHEMTEN ismi dil olarak Farsça kökenli bir isim olup genellikle Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun