İsimler Arşiv

ZÜMER İsminin Anlamı

ZÜMER isminin anlamı, 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 39. süresi. şeklindedir. …

ZÜHEYR İsminin Anlamı

ZÜHEYR isminin anlamı, 1.Küçük çiçek, çiçekcik. 2. Banet Suad kasidesinin sahibi olan …